Wicipedia ym myd addysg.

Y syniad tu cefn i Wikipedia Education Program yw bod darlithwyr yn gosod aseiniadau i’w myfyrwyr fel eu bod yn creu cynnwys ar gyfer y Wikipedia. Gallaf weld manteision mawr yn hyn o ran y Gymraeg, sef
-gwella cynnwys y Wicipedia Cymraeg (yn enwedig yn y pynciau Addysg Uwch a gynnigir dryw’r Gymraeg)
-efallai dod yn ysgogiad i fyw o fyfyrwyr Addysg Bellach i gyflwyno gwaith cwrs yn Gymraeg (talcen caled ar hyn o bryd)

Esiamplau:
Israddedigion ar gwrs Gwarchod Natur a Thirlun yn Mhirfysgol Charles y Weriniaeth Siec ble gofynwyd i fyfyrwyr ddewis safle dan warchodaeth, ymweld â safle, tynnu lluniau, rhoi cyflwyniad 15 munud i’r dosbarth a hefyd ysgrifennu erthygl fanwl am y safle dan sylw.
Israddegion ac Olraddedigion ar dri cwrs Hanes Celf ym Mhrifysgol Barcelona yn gweithio ar gynyddu’r nifer ac ehangu ar gynnwys erthyglau am y mudiad Modernisme yng Nghatalonia.

Yn nes at adre, mae Wikimedia UK newydd benodi Toni Sant (am enw cŵl!) fel Trefnydd Addysg, ble bydd yn hwyluso’r broses a rhannu ei brofiadau. Mae’n werth gwylio’r cyflwyniad isod ganddo yn esbonio sut mae defnyddio Wikipedia wrth osod aseiniadau.

Diweddariad: Yng Nghaerdydd o bosib bydd cynhadledd EduWiki 2013 yn mis Tachwedd 2013. Dyna’r lle ar gyfer dod o hyd i lawer o atebion! Cadwch olwg ar y dudalen ar gyfer y datblygiadau diweddaraf.

Advertisements

4 Responses to Wicipedia ym myd addysg.

  1. Carl Morris says:

    Diddorol, sut maen nhw yn asesu’r gwaith?

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd | Hacio'r Iaith

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: